Chat with us, powered by LiveChat

Hållbart

För oss på aPak är ansvaret för vår omgivning en mycket viktig faktor i vårt dagliga arbete. Vi tror på ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt till miljö, samhälle och människa. 

Vårt ansvar för miljön

På aPak arbetar vi aktivt för att förebygga fel, brister och miljöpåverkan istället för att åtgärda det i efterhand. Läs mer om vår nollfelsvision här. När vi på aPak pratar om en bättre miljö innefattar det allt från produktion och material till leveranser och lastning. Vi ställer alltid höga krav på våra leverantörer och köper endast in material som producerats under bra villkor. Läs mer i vår Code of Conduct.

När vi utvecklar nya förpackningslösningar och logistiksystem är miljön en viktig faktor och vi försöker alltid att ställa oss frågan, kan vi göra det lite grönare?

Lite mer konkret innebär det att vi alltid tänker till en extra gång när vi väljer t.ex. material, leverantör och förpackningsstorlekar. Ibland kan väldigt enkla och små justeringar innebära en stor skillnad. Vi är stolta över det miljöarbete som görs idag men vi tror att det går att göra ännu mer! Tillsammans kan vi ta vårt ansvar för en hållbarare utveckling!

Vårt ansvar för samhället

För oss på aPak är det viktigt att kunna ge tillbaka. Det finns otroligt många fantastiska organisationer som gör så mycket för de människor som har det svårt. På aPak har vi valt att samarbeta med en av dessa organisationer och tillsammans med Göteborgs Stadsmission stöttar vi människor i utanförskap. Vi tycker det är viktigt att ta ett aktivt samhällsansvar och vår målsättning är att göra ännu mer i framtiden för de människor som behöver det som mest.

Vårt ansvar för människan

APak har en stark vision om att vara ett lönsamt bolag som kan utvecklas hållbart och långsiktigt samtidigt som vi erbjuder en arbetsplats där människor trivs, mår bra och har roligt! Vi tror att nyckeln till ett framgångsrikt bolag är våra medarbetare och tillsammans bildar vi aPak-familjen – själva fundamentet i vårt välmående bolag.

”Vi söker alltid aktivt efter material, produktionssätt och leveranssätt som är mindre skadliga för miljön, utan att för den sakens skull påverka våra produkters kvalitét.”

HÅLLBARHETSRAPPORT

På aPak tror vi på ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt till miljö, samhälle och människa. Vi arbetar aktivt för att utvecklas inom områdena Miljö, Personal, Sociala förhållande, Respekt för mänskliga rättigheter och Motverkande av korruption. I vår hållbarhetsrapport kan du läsa mer om vårt arbete för en bättre nutid och en bättre framtid:

Hållbarhetsrapport 2019

 

APak – En FRAMTIDSPARTNER

Tillsammans med Stadsmissionen stöttar vi människor i utanförskap. Vi tar således ett aktivt samhällsansvar och vår målsättning är att göra ännu mer i framtiden, för de som behöver lite hjälp på traven.

Tillsammans Återvinner Vi

Vi sammarbetar med organisationen fti, vilket innebär att vi uppfyller deras krav på återvinning. fti är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns, det tycker vi är bra! Av plast är du kommen, plast ska du åter vara! Läs mer

VI KÖPER EL SOM ÄR BÄTTRE FÖR MILJÖN

Vi fortsätter att köpa grön el och i vårt nya avtal garanterar leverantören att 100% av energin som vi gör av med produceras via vindkraft. Förnyelsebar el är en självklarhet, men för oss är det också viktigt att den produceras under rätt förhållanden. Det är därför vi valt en leverantör som kan garantera att vår el produceras på bästa tänkbara sätt.

Vårt gröna certifikat hittar ni här.

ISO-certifiering

APak är certifierade enligt ISO 9001:2015, som säkerställer att vi håller en genomgående hög kvalitet. Vårt nollfelsarbete kombinerat med ständiga förbättringar av vår verksamhet gör att du som kund alltid får högsta kvalitet i alla kontakter med oss.

Vårt miljöstyrningssystem är också certifierat enligt ISO 14001:2015 och vår miljöpolicy bygger på att våra produkter och vårt arbetssätt ska vara de miljömässigt bästa. Läs mer om vårt miljötänk här.

DINA PERSONUPPGIFTER ÄR I TRYGGA HÄNDER

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det är därför vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av din personliga information. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter och vi sparar enbart de uppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjuda dig en så bra upplevelse av dem som möjligt. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Code of Conduct

APak strävar efter att göra affärer på ett så ekonomiskt, socialt och ansvarsfullt sätt som möjligt. I vår Code of Conduct framgår det hur vi på aPak gör för att organisera och hantera dessa frågor. Här kan du ladda ner vår Code of Conduct.